Домашні завдання групи “Python”, Субота, 14-45

УВАГА! Відповіді робіть у вигляді файлу і прєднуйте цей файл (файли) до коментаря. У полі коментаря обов’язково вказуйте своє прізвище.

Заняття від 22 лютого 2020р.

Задача на умовний оператор IF:

Задача на цикл FOR та списки:

Цей код роздрукує числа від 0 до 9:

for i in range(10):
      print(i)

Цей код задасть список my_list і роздрукує 0-й та 2-й елементи списку:

my_list=[“Вася”, “Петя”, “Джон”, “Галя”]
print(my_list[0])
print(my_list[2])

Завдання

За допомогою цикла роздрукувати всі значення елементів списку my_list, наприклад :

Вася
Петя
Джон
Галя


Заняття від 15 лютого 2020р.

Задача, що ми робили на занятті:

a=int(input(“Що отримав по інформатиці?”))
if a==10 or a==11 or a==12:
     print(“Відмінно”)
elif a>=7:
     print(“Гарно”)
elif a>=3:
     print(“So-So”)
else:
     print(“Нездара!!!”)

Завдання 1

Напишіть простий калькулятор, який просить ввести три значення:

  1. перше число (ціле);
  2. друге число (ціле);
  3. операцію (текст).

Після цього програма застосовує операцію до введених числах (“перше число” “операція” “друге число”) і виводить результат на екран. Наприклад, якщо ввели 2, 5, “+”, програма виведе 7.

Підтримувані операції: “+”,”-“, “/”, “*”.

Якщо виконується ділення і друге число дорівнює 0, необхідно виводити рядок “Ділення на 0!”.

Початок програми може бути таким:

a=int(input(“Перше число: “))


Заняття від 8 лютого 2020р.

Задача, що ми робили на занятті:

Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; в іншому випадку відняти від нього 2. Вивести отримане число.
a=23
if a>0:
     a=a+1
else:
     a=a-2
print( “a=”,a)

Завдання 1

Дано ціле число. Якщо воно більше нуля, то додати до нього 1; якщо менше нуля, то відняти від нього 2; якщо дорівнює нулю, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

На малюнку блок-схема алгоритму цієї задачі:

Завдання 2

Дані 3 цілих числа a, b і с. За допомогою умовного оператора більше з трьох даних чисел зменшити на 5. Вивести це число.

Початок програми може бути таким:

a=-23
b=23
c=13

 


Заняття від 8 лютого 2020р.

Тут текст програми, що ми робили на занятті:

pas = input(‘Ввести пароль: ‘)

if pas == ‘secret’:

      print( ‘OK’)

else:

      print(Пішов…‘)

 

Завдання

Зробіть програму, яка просить ввести ціле число. Якщо воно більше 0, то додати до нього 1; в іншому випадку відняти від нього 2. Вивести отримане число.

На малюнку блок-схема алгоритму цієї задачі:

 


Заняття від 18 січня 2020р.

Цінуй свій час

Мабуть, кожен знає, скільки йому років. Багато можуть сказати, скільки йому повних років та місяців. А деякі навіть можуть сказати, скільки йому повних років, місяців та днів.

А скільки вам секунд?

Завдання

Зробіть програму, яка питає, скільки вам років, скільки місяців і скільки днів, а в результаті напише, скільки вам секунд.


Заняття від 13 січня 2020р.

Завдання 1

Обчислити у Python (записати по правилам мови) такий вираз:

 

Завдання 2

В одній хвилині – 60 секунд, у годині – 60 хвилин, у дні – 24 години, у році – 365 днів.

Написати программу на Python, яка виведе на экран:

  1. Скільки секунд у годині
  2. Скільки секунд у дні
  3. Скільки секунд у році

 

2 коментарі

  1. Python_Сб 18.01.2020
  2. Python_Сб 18.01.2020