Інтегрований курс “Алгоритміка+Pascal.ABC+Офісні програми”

Програма курсу розрахована на 3 міс. по 3 години занять в неділю, всього 36 астрономічні години. Приблизно 2/3 виділеного часу займає  вивчення Алгоритміки+Pascal.ABC, 1/3 часу – поглиблені навички користування програмами з пакету MS Office.

Тривалість уроку: 1 год. + 2год.

Кількість в групі: до 8 осіб

Інтенсивність: 2 рази на тиждень

Вартість за місяць: 400 грн

Програма розрахована на учнів середніх та старших класів, які мають навички роботи на комп’ютері.

Розгорнута програма курсу:

Алгоритміка та програмування на PASCAL.ABC

 • Алгоритми
  • Поняття алгоритму;
  • Типи алгоритмів;
  • Аргументи, результати, проміжні величини;
  • Базові алгоритмічні структури.
 • Мова програмування Free Pascal
  • Початкові поняття;
  • Структура Pascal-програми;
  • Стандартні типи змінних у Free Pascal;
  • Інтегроване середовище візуального програмування Lazarus
   • панель компонентів;інспектор об’єктів;
  • Консольний додаток середовища Lazarus;
   • Оператори введення – виведення даних.
 • Лінійні алгоритми
  • Арифметичні операції та арифметичні вирази;
  • Оператор присвоювання.
 • Розгалужені алгоритми
  • Логічні вирази. Обчислення значень логічних виразів;
  • Оператор умовного переходу. Повна та скорочена форми;
  • Складений оператор;
  • Оператор вибору;
  • Оператор безумовного переходу.
 • Циклічні алгоритми
  • Оператори повторення в Free Pascal;
  • Рекурентні програми;
  • Вкладені цикли;
  • Прості цикли;
  • Поєднання повторення і розгалуження;
  • Рекурентні послідовності;
  • Вкладені цикли.
 • Використання мови Free Pascal для обробки масивів
  • Одновимірні та багатовимірні масиви;
  • Символьні масиви. Тип STRING;
  • Класичні задачі для роботи з масивами.
 • Підпрограми
  • Загальні відомості про підпрограма. Локальні і глобальні змінні;
  • Передача параметрів в підпрограму;
  • Процедури;
  • Функції.
 • Графіка у Free Pascal
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Основні поняття:
   • Інкапсуляція;
   • Наслідування;
   • поліформізм.

По кожній темі робиться программа. Теми для програм вибираються такі, що діти з цікавістю їх виконують.

 

 

Операційна система Windows

 • Загальні відомості про ЕОМ;
 • Основні поняття (файл, папка, робочий стіл, панель задач, ярлик, вікно);
 • Будова вікна, його режими, переміщення вікон, зміна розмірів вікна;
 • Програма “Провідник”, “Мій Комп’ютер” (створення папок, переміщення, видалення та копіювання файлу і групи файлів, робота з флешкою і дисками);
 • Антивіруси;
 • Пошук файлів і папок;
 • Архівування файлів, програма WinRar; Головне меню;
 • Панель управління, настройка миші, клавіатури, часу, монітора, мовна панель;
 • Установка і видалення програм.

Робота з текстовими документами в MicrosoftWord

 • Основні етапи роботи:
  • Функції, що виконуються текстовими редакторами;
  • Загальний вигляд вікна Word (меню і панелі інструментів Word);
  • Переміщення по тексту;
  • Скасування та повернення виконаних дій;
  • Макет сторінки, перемикання режимів перегляду, зміна масштабу зображення;
  • Параметри сторінки, перегляд документа перед друком, друк документа.
 • Редагування:
  • Поняття редагування;
  • Пошук і заміна тексту;
  • Виділення, вставка, видалення символів і фрагментів тексту;
  • Поділ і склейка рядків;
  • Перевірка правопису;
  • Розстановка переносів, вибір мови.
 • Форматування:
  • Форматування символів: шрифт, колір, розмір, стиль накреслення, міжсимвольний інтервал;
  • Вставка спеціальних символів;
  • Форматування абзацу: відступ, новий рядок, способи вирівнювання, міжрядковий інтервал;
  • Задання меж і заливки;
  • Марковані, нумеровані, багаторівневі списки;
 • Інструменти малювання:
  • Створення і редагування малюнка;
  • Імпорт малюнка;
  • Текстові написи і виноски;
  • Вибір і змінити колір і стиль ліній;
  • Оформлення тексту за допомогою WordArt.
 • Таблиці:
  • Створення таблиці, заповнення клітинок таблиці;
  • Сортування і орієнтація вмісту таблиці;
  • Форматування таблиці;
  • Оформлення таблиці.
 • Зовнішній вигляд документа:
  • Розділи, вставка розривів;
  • Багатоколончатий текст;
  • Колонтитули;
  • Створення змісту.

 

Табличний редактор Excel

 • Структура вікна Excel:
  • Елементи вікна;
  • Переміщення по робочій області.
 • Ввід даних:
  • Введення текстової інформації;
  • Введення чисел і форматування числових даних;
  • Введення дати і зміна її формату;
  • Маркер авто заповнення;
  • Числові ряди;
 • Редагування даних:
  • Копіювання даних;
  • Виділення фрагментів електронної таблиці;
  • Вставка, видалення рядків і стовпців;
  • Авто форматування;
  • Робочі листи книги;
  • Зміна порядку стовпців;
  • Заміна інформації в таблиці;
  • Транспонування таблиці;
  • Вивід на друк.
 • Введення формул:
  • Розрахунки за формулами;
  • Відносні, абсолютні і змішані посилання;
  • Статистичні функції;
  • Умовні функції.
 • Діаграми:
  • Побудова графіка функції;
  • Побудова гістограми;
  • Зміна типу гістограми;
  • Побудова кругової, об’ємної, кільцевої діаграми;
  • Редагування діаграми.
 • Управління даними:
  • Сортування даних;
  • Вибір даних з таблиці за допомогою фільтрів;
  • Підведення проміжних підсумків.

Програма курсу Power Point

 • Основи роботи в Power Point:
  • Створення слайдів із застосуванням готового шаблону;
  • Настройка анімації і музичного зображення;
  • Використання авто фігур в презентації;
  • Створення руху на слайдах;
  • Використання відеороликів.
 • Ефективна робота в Power Point:
  • Створення образу слайдів;
  • Побудова діаграм;
  • Побудови організаційних діаграм;
  • Використання гіперпосилань;
  • Створення фотоальбому.

По кожній темі проводиться практичне заняття.